منو اصلی
اوقات شرعی
ورود
Username :   
Password :   
[Signup]
کارکنان

نام و نام خانوادگی

بهروز همايی

سوابق تحصيلی

کارشناسی کتابداری و اطلاع ­رسانی (دانشگاه اصفهان)

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­ رسانی (دانشگاه تهران)

عنوان شغل

مسئول کتابخانه

پست الکترونيک

homaei@dmkhr.ir

 

نام و نام خانوادگی

مصيب ايرانی

سوابق تحصيلی

کارشناسی ارشد علوم سياسی (دانشگاه باقرالعلوم)

عنوان شغل

مسئول واحد فراهم ­آوری و خريد

پست الکترونيک

 irani@dmkhr.ir